Ritratti tal-Kunsill

It-Tminn Leġiżlatura– Data tal-Elezzjoni25 ta’ Mejju 2019 

Is-Seba’ Leġiżlatura – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2013 

Mix-xellug għal-lemin: Ranier Busuttil (Segretarju Eżekuttiv), Antonia Buttigieg (Kunsillier), Neil Attard (Viċi Sindku), Anthony Valvo (Sindku), Doris Borg (Kunsillier), Joseph Azzopardi (Kunsillier) ma kinux preżenti għaċ-ċerimonja. 

Is-Sitt Leġiżlatura – Data tal-Elezzjoni – 6 ta’ Ġunju 2009 

Mix-xellug għal-lemin: is-Sur Joseph Azzopardi (Viċi Sindku), is-Sinjura Marie Claire Depasquale (Kunsillier), is-Sur Anthony Valvo (Sindku), is-Sinjura Antonia Buttigieg (Kunsillier), is-Sur Carmelo Camilleri (Segretarju Eżekuttiv) 

Il-Ħames Leġiżlatura – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu 2006 

Mix-xellug għal-lemin: is-Sur Angelico Pulis (Kunsillier), is-Sur Joseph Azzopardi (Viċi Sindku), is-Sinjura Deborah Refalo (Kunsilliera), is-Sur Mario Buhagiar (Kunsillier), is-Sur Anthony Valvo (Sindku), is-Sinjura Josette Camilleri (Viċi Segretarju Eżekuttiv) 

Ir-Raba’ Leġiżlatura – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2003 

Mix-xellug għal-lemin: Is-Sinjura Deborah Refalo (Kunsilliera), is-Sur Raymond Attard (Viċi Sindku), is-Sinjura Antonia Buttigieg (Kunsilliera), is-Sur Mario Buhagiar (Kunsillier), is-Sur Anthony Valvo (Sindku), is-Sur Carmelo Camilleri (Segretarju Eżekuttiv) 

It-Tielet Leġiżlatura – Data tal-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu 2000 

Mix-xellug għal-lemin: is-Sur Raymond Attard (Viċi Sindku), is-Sur Louis Lagana’ (Kunsillier), is-Sur Anthony Valvo (Sindku), is-Sur Anthony Vella (Kunsillier), is-Sur Anton Meilak (Kunsillier), is-Sur Carmelo Camilleri (Segretarju Eżekuttiv) 

It-Tieni Leġiżlatura – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 1997 

Mix-xellug għal-lemin: is-Sur Anton Meilak (Sindku), is-Sur Louis Lagana’ (Kunsillier), is-Sinjura Maria Meilak (Kunsilliera), is-Sur Raymond Attard (Viċi Sindku), is-Sur Francesco Saverio Minuti (Kunsillier), is-Sur Carmelo Camilleri (Segretarju Eżekuttiv) 

L-Ewwel Leġiżlatura – Data tal-Elezzjoni – 6 t’April 1994 

Mix-xellug għal-lemin: is-Sur Carmelo Camilleri (Segretarju Eżekuttiv), is-Sur Victor Abela (Kunsillier), is-Sur Francesco Saverio Minuti (Sindku), is-Sinjura Maria Meilak (Kunsillier), is-Sur Anton Meilak (Kunsillier), is-Sur Louis Lagana’ (Kunsillier)